sl-SIhr-HRhr-BAsr-Latn-ME
 

UVJETI JAMSTVA


Kupljena roba podliježe općim uvjetima jamstva i odredbama u prilogu određene robe. Otpremnica se smatra potvrdom jamstva, ako jamstveni list nije priložen pri kupnji.
XENON FORTE osigurava da pri isporuki uređaja nema kvarova nastalih pri projektiranju, proizvodnji te materijalnih ili funkcijskih kvarova. U slučaju kvara na proizvodu, molimo Vas obratite se ovlaštenom serviseru. Za sve kvarove nastale tijekom jamstvenog roka, kupac mora obavijestiti ovlašteni serviser u pisanom obliku s reklamacijskim zapisnikom. Kvar se mora jasno i nedvosmisleno opisati u reklamacijskom zapisniku.
Kupac mora pri prijavi kvara uređaja u jamstvenom roku ovlaštenom serviseru dostaviti jamstveni list i otpremnicu, na kojoj je naveden datum isporuke, serijski broj i vrijeme garancije za pojedine artikle.
Jamstveni rok za zamijenjeni proizvod važi od datuma kupnje i dobave reklamiranog artikla.


GARANCIJSKA IZJAVA

Garancija vrijedi od datuma prodaje uređaja. Tvrtka Xenon FORTE d.o.o. izjavljuje da će proizvod u jamstvenom roku raditi besprijekorno, ako će se upotrebljavati u skladu s uputama.
Obvezujemo se da ćemo ukloniti sve tehničke nedostatke i propuste koji se mogu pojaviti tijekom normalnog korištenja. Jamstvo priznajemo za vrijeme navedeno na ovoj stranici, pod sljedećim uvjetima:
· Ako je korisnik postupao sa uređajem u skladu s uputama za upotrebu;
· Ako uređaj nije mehanički oštećen;
· Ako je uređaj primljen zajedno s garancijskim listom;
· Ako uređajem nije otvarala osoba koja na to nema prava;
· Ako u uređaj nisu ugrađivani neoriginalni zamjenski ili potrošni dijelovi.
Na zahtjev korisnika obavljamo popravke na licu mjesta, uz naknadu putnih troškova. Ako uređaj tijekom jamstvenog roka nije popravljen u roku od 45 dana od dana primitka ovlaštenog radionici stroj će biti zamijenjen novim. U slučaju kvara, produžuje se jamstveni rok za vrijeme popravka. Jamstvo ne pokriva oštećenja uzrokovana tijekom transporta nakon primopredaje, pogreške zbog nepravilne instalacije ili održavanja, mehanička oštećenja uzrokovana od strane korisnika, kvarove uzrokovane strujnim udarom, kvarove uzrokovane višom silom, itd. Jednako tako su iz garancije izuzeti potrošni dijelovi koji su podložni stalnom trošenju. Preuzimamo odgovornost da ćemo za prodane uređaje kupcu osigurati održavanje i rezervne dijelove i nakon isteka jamstvenog roka, u razdoblju određenom zakonom.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovime izjavljujemo da je proizvod u skladu sa standardom EN 60950, a njegova je uporaba i priključak na mrežnom naponu 220 V, 50 Hz, dopuštena u Republici Hrvatskoj.

 

 

Zagreb, rujan 2015., Xenon forte - Zagreb